Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Δοξαστικό 11ης Οκτωβρίου

Ἦχος δ'
Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν

Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, τὶ ποιήσω ὁ ἄθλιος, ὅταν τέλος φθάσῃ, τὸ τῆς ζωῆς μου λοιπόν, ποῦ μοι ὁ δρόμος ὁ ἄκαιρος; ποῦ τὰ ἀξιώματα; ποῦ ὁ πλοῦτος, ποῦ τρυφή; ποῦ ἡ δόξα ἡ πρόσκαιρος; ποῦ τῆς φύσεως, τὸ καινότατον ἄνθος; Ἀλλὰ δεῦρο, πρὸ τοῦ τέλους ὧ ψυχή μου, τῇ Θεοτόκῳ προσπέσωμεν.

Το δοξαστικό του σημερινού εσπερινού που μου έκανε εντύπωση.

Εὐωδίας ὀσμὴν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου