Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Α Γ Ι Α   Κ Α Ι   Μ Ε Γ Α Λ Η     Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ-17/3/2013

6.30 – 10 π.μ. Πρώτη Θεία Λειτουργία
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Πρώτος Κατανυκτικός Εσπερινός – Εσπερινός της συγγνώμης

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-18/3/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΤΡΙΤΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-19/3/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-20/3/2012

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
5.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο
6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
7.00 – 8.30  μ.μ. Βραδινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

ΠΕΜΠΤΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-21/3/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-22/3/2013

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
3.30  μ.μ. Μνημόνευσις κολλύβων
5.30 μ.μ. Πρώτη ακολουθία Α΄ Χαιρετισμών
7.30 μ.μ.  Δευτέρα ακολουθία Α΄ Χαιρετισμών  

ΣΑΒΒΑΤΟ  Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-23/3/2013

7.00 – 9.00 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία- Μνημόνευσις κολλύβων
6.00 μ.μ. Εσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ-24/3/2013

6.30 – 10 π.μ. Πρώτη Θεία Λειτουργία- Λιτάνευσις Ιερών Εικόνων
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Πανηγυρικός  Εσπερινός του Ευαγγελισμού
8.30 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία

ΔΕΥΤΕΡΑ-25/3/2013 – Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

7.00 - 10 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία - Δοξολογία
6.00  μ.μ.  Μεθέορτος Εσπερινός της αποδόσεως

ΤΡΙΤΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-26/3/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο


 

ΤΕΤΑΡΤΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-27/3/2012

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
5.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο
6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
7.00 – 8.30  μ.μ. Βραδινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

ΠΕΜΠΤΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-28/3/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-29/3/2013

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
5.30 μ.μ. Πρώτη ακολουθία Β΄ Χαιρετισμών
7.30 μ.μ.  Δευτέρα ακολουθία Β΄ Χαιρετισμών  

ΣΑΒΒΑΤΟ  Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-30/3/2013

7.00 – 9.00 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Εσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-31/3/2013

6.30 – 10 π.μ. Πρώτη Θεία Λειτουργία
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-1/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΤΡΙΤΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-2/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-3/4/2012

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
5.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο
6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
7.00 – 8.30  μ.μ. Βραδινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

ΠΕΜΠΤΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-4/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-5/4/2013

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
5.30 μ.μ. Πρώτη ακολουθία Γ΄ Χαιρετισμών
7.30 μ.μ.  Δευτέρα ακολουθία Γ΄ Χαιρετισμών

  
ΣΑΒΒΑΤΟ  Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-6/4/2013

7.00 – 9.00 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ.  Εσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ-7/4/2013

6.30 – 10 π.μ. Πρώτη Θεία Λειτουργία – Λιτάνευσις Τιμίου Σταυρού
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-8/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΤΡΙΤΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-9/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-10/4/2012

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
5.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο
6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
7.00 – 8.30  μ.μ. Βραδινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

ΠΕΜΠΤΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-11/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-12/4/2013

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
5.30 μ.μ. Πρώτη ακολουθία Δ΄ Χαιρετισμών
7.30 μ.μ.  Δευτέρα ακολουθία Δ΄ Χαιρετισμών  

ΣΑΒΒΑΤΟ  Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-13/4/2013

7.00 – 9.00 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Εσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-14/4/2013

6.30 – 10 π.μ. Πρώτη Θεία Λειτουργία
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-15/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΤΡΙΤΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-16/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ. Μέγα ΑπόδειπνοΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-17/4/2012

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
5.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
6.30 – 8.30  Ο Μέγας Κανών

ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-18/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-19/4/2013

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
5.00 μ.μ. Πρώτη ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου
7.30 μ.μ.  Δευτέρα ακολουθία  Ακαθίστου Ύμνου  

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ-20/4/2013

7.00 – 9.00 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Εσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-21/4/2013

6.30 – 10 π.μ. Πρώτη Θεία Λειτουργία
10.30 – 11.30 π.μ. Δευτέρα Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ-22/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΤΡΙΤΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ-23/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ-24/4/2012

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
5.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο
6.00 μ.μ. Μελέτη Αγίας Γραφής
7.00 – 8.30  μ.μ. Βραδινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία   

ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ-25/4/2013

6.45 -9 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
6.00  μ.μ.  Μέγα Απόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ-26/4/2013

6.45 -9.15 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός- Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία
6.00 Ο Κανών του Λαζάρου   

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ-27/4/2013

7.00 – 9.00 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ. Εσπερινός των Βαίων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου