Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα Ι. Ν. Αγ. Χαραλάμπους Έξω Γωνιάς Θήρας

Ιερά Μητρόπολις Θήρας Αμοργού & Νήσων
Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Έξω Γωνιάς Θήρας 
Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα 
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  Π Ρ Ο   Τ Ω Ν  Β Α Ϊ Ω Ν (22 Απριλίου 2016) 
07:00 Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία (Εκκλησιασμός Νηπιαγωγείου). 18:00 Μικρό απόδειπνο (Κανόνας του Λαζάρου)
Σ Α Β Β Α Τ Ο  Τ Ο Υ  Λ Α Ζ Α Ρ Ο Υ (23 Απριλίου 2016) 
07:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία 
18:00 Εσπερινός Βαΐων 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Τ Ω Ν  Β Α Ϊ Ω Ν (24 Απριλίου 2016) 
07:15 Όρθρος – Θεία Λειτουργία (Διανομή βαΐων) 
18:00 Εσπερινός αποδόσεως εορτής Βαΐων
19:30 Η ακολουθία του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Δευτέρας)
(Ιωσήφ του Παγκάλου – Της ξηρανθείσης υπό του Κυρίου συκής)
 Μ Ε Γ Α Λ Η   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α (25 Απριλίου 2016) 
07:30 Ώρες – Εσπερινός 18:00 Μεγάλο Απόδειπνο 
19:30 Η ακολουθία του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Τρίτης) 
(Των δέκα Παρθένων) 
Μ Ε Γ Α Λ Η   Τ Ρ Ι Τ Η (26 Απριλίου 2016) 
07:30 Ώρες – Εσπερινός 
18:00 Μεγάλο Απόδειπνο 
19:30 Η ακολουθία του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Τετάρτης) 
(Της αλειψάσης μύρο τον Κύριον – Τροπάριο της Κασσιανής 
Μ Ε Γ Α Λ Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η (27 Απριλίου 2016) 
07:30 Ώρες – Εσπερινός 
17:00 Ιερόν Ευχέλαιο 
18:30 Μικρό απόδειπνο 
19:30 Η Ακολουθία του Νιπτήρος – Μυστικού Δείπνου (Όρθρος Μ. Πέμπτης) 
Μ Ε Γ Α Λ Η  Π Ε Μ Π Τ Η (28 Απριλίου 2016) 
08:00 Εσπερινός Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου (Μυστικός Δείπνος) 
19:00 Η ακολουθία των Παθών (Τα Άγια Πάθη του Κυρίου - 12 Ευαγγέλια) 
Μ Ε Γ Α Λ Η  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η (29 Απριλίου 2016) 
10:00 Μεγάλες Ώρες 
12:00 Εσπερινός Αποκαθηλώσεως 
19:00 Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου 
Μ Ε Γ Α Λ Ο   Σ Α Β Β Α Τ Ο (30 Απριλίου 2016) 
08:00 Εσπερινός Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου (Πρώτη Ανάσταση) 
23:00 Η ΠΑΝΝΥΧΙΣ του Μ. Σαββάτου 
24:00 Η τελετή της Αναστάσεως - Όρθρος & Θεία Λειτουργία του ΠΑΣΧΑ 
Παρακαλούμε νά παραμείνετε μέχρι τό τέλος της Θείας Λειτουργίας 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  ΤΟΥ   Π Α Σ Χ Α (1 Μαΐου 2016) 
18:00 Εσπερινός Τ Η Σ Α Γ Α Π Η Σ (στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου στο Λαγκάδι) 
(Θα αναγνωσθεί το Ευαγγέλιο σε ξένες γλώσσες) 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Τ Η Σ  Δ Ι Α Κ Α Ι Ν Η Σ Ι Μ Ο Υ (2 ΜΑΪΟΥ 2016) 
(ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ) 
07:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία (στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου στο Λαγκάδι) 
18:00 Εσπερινός (στην Παναγία την Τριθιανή) 
Τ Ρ Ι Τ Η   Τ Η Σ  Δ Ι Α Κ Α Ι Ν Η Σ Ι Μ Ο Υ (3 ΜΑΪΟΥ 2016) 
07:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία (στην Παναγία την Τριθιανή) 
18:00 Εσπερινός (στον Άγιον Αντύπα) 
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  Τ Η Σ  Δ Ι Α Κ Α Ι Ν Η Σ Ι Μ Ο Υ (4 ΜΑΪΟΥ 2016) 
07:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία (στον Άγιον Αντύπα)