Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκταιΤὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα· οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄρρηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως.


Ακούστε το τροπάριο "Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται" των αίνων της Κυριακής της Τυρινής από την Βυζαντινή Πατριαρχική Χορωδία του Παύλου Φορτωμά.
Για να ακούσετε τον ύμνο πατήστε εδώ: 

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Δοξαστικο των αίνων της Κυριακής της Απόκρεω

Ακούστε το δοξαστικο των αίνων της Κυριακής της Απόκρεω από την Βυζαντινή Πατριαρχική Χορωδία του Παύλου Φορτωμά
Για να ακούσετε τον ύμνο πατήστε εδώ:

Αίνοι Κυριακής της Απόκρεω

Ακούστε το δοξαστικο των αποστίχων του εσπερινού της Κυριακής της Απόκρεω(Κρίσεως). Τους δύο πρώτους Ύμνους αποδίδει ο πρωτοψάλτης Γιώργος Φανάρας και τον τρίτο ύμνο η Βυζαντινή Πατριαρχική Χορωδία Παύλου Φορτωμά.

Ταπεινοφροσύνη ἤ σύμπλεγμα κατωτερότητας;Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτηςεξομολογηση-ταπεινωση 
Κάποια βραδιὰ εἴχαμε συγκεντρωθεῖ μιὰ ὁμάδα μαζὶ μὲ ἕναν Ἁγιορείτη. Νύχτωσε. Ὁ καιρὸς ἦταν ἀνταριασμένος καὶ ἀπειλητικός. Ὅμως, κοντὰ στὸν Γέροντα καὶ γιὰ ὅσους ἀκόμη δὲν ἦταν μαθημένοι στὴ σκοτεινὴ νύχτα τῆς φύσης, δὲν ταραζότανε ἡ γαλήνη. Ὁ Γέροντας μιλοῦσε γιὰ τὴ διαφορὰ τῆς ταπεινοφροσύνης ἀπὸ τὸ σύμπλεγμα τῆς κατωτερότητας.

Δοξαστικο των αποστίχων του εσπερινού της Κυριακής της Απόκρεω

Ακούστε το δοξαστικο των αποστίχων του εσπερινού της Κυριακής της Απόκρεω από την Νεκταρία Καραντζή

Δοξαστικο του εσπερινού της Κυριακής της Απόκρεω

Ακούστε το δοξαστικο του εσπερινό της Κυριακής της  Απόκρεω από τον  Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής Φώτιο Κετσετζή από εσπερινό που πραγματοποιήθηκε στις 1-3-2008 

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

Δοξαστικο των αίνων της Κυριακής του Ασώτου

Ακούστε το δοξαστικο των αίνων της Κυριακής του Ασώτου  από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012

Δοξαστικο των αποστίχων του εσπερινού της Κυριακής του Ασώτου

Ακούστε το δοξαστικο των αποστίχων του εσπερινού της Κυριακής του Ασώτου από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιεροψαλτών 'Ρωμανός ο Μελωδός'

Δοξαστικο του εσπερινού της Κυριακής του Ασώτου

Ακούστε το δοξαστικο του εσπερινού της Κυριακής του Ασώτου από την Βυζαντινή Πατριαρχική Χορωδία Παύλου Φορτωμά

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Εορτασμός Αγίου Χαραλάμπου στην Έξω Γωνιά της Σαντορίνης

Στην Έξω Γωνιά της Σαντορίνης γιορτάσθηκε  και ο σημερινός εορτασμός του Αγίου Χαραλάμπου.
Μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε περιφορά της εικόνας στα γραφικά σοκάκια της Έξω Γωνιάς και στη συνέχεια μοιράσθηκε πανήγυρη από κοφτό μακαρονάκι με κρέας, γλυκό  και ντόπιο κρασί.
  Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα 
 Τα βίντεο από το αρχείο του Αρμενιστή.

Ο Άγιος Χαράλαμπος +10 Φεβρουαρίου† ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Ο Άγιος Χαράλαμπος

Ο ιερεύς της Μαγνησίας
Ο Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς και θαυματουργός, γεννήθηκε στην Μαγνησία το 90 μ.Χ. περίπου και μαρτύρησε στα χρόνια των μεγάλων διωγμών της Χριστιανοσύνης. Η Μαγνησία αυτή κατά πάσαν πιθανότητα ήτανε στη Θεσσαλία. Τα ερείπιά της σώζονται ακόμη κοντά στο χωριό που λέγεται «Μηλιές». Είχε το ευτύχημα να γεννηθή από γονείς ευσεβείς χριστιανούς που κρατούσανε την πίστι τους στο Χριστό με κίνδυνο της ζωής τους στους δύσκολους, αλλά ηρωικούς εκείνους χρόνους των
διωγμών.

Πώς να λέμε την Ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος είναι να λέμε την Ευχή είτε προφορικά είτε ψιθυριστά είτε από μέσα μας με τον ενδιάθετο λόγο, παντού και πάντοτε. Έτσι, στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο λέμε:
«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν τρώμε, όταν περπατάμε και ειδικότερα, όταν βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Βεβαρημένων των οφθαλμών μου

Βεβαρημένων των οφθαλμών μου by Evodias osmin

ΤΗΣ ΜΕΝΑΤΟΙΑΣ

ΤΗΣ ΜΕΝΑΤΟΙΑΣ by Evodias osminΔόξα... Ἦχος πλ. δ'
Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα· ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον· ἀλλ' ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ἦχος ὁ αὐτὸς
Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε· αἰσχραῖς γὰρ κατερρύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.
Εἶτα, Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Ἦχος πλ. β'
Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως· ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυῒδ βοῶ σοι· Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ

Μάς λέγουν οι πατέρες τής εκκλησίας ότι ρίζα κάθε αμαρτίας είναι o εγωϊσμός. Ο άγιος Γρηγόριος o Διάλογος τήν oνομάζει βασίλισσα όλων τών αμαρτιών.


Όσο πιό πολύ υπερηφανευόμαστε, όσο πιό πολύ κυνηγάμε τή δόξα καί τόν έπαινο καί τήν τιμή, τόσο πιό τιποτένιοι εμαστε ενώπιον τού Κυρίου, o oποίος «αντιτάσσεται στούς υπερήφανους, ενώ στούς ταπεινούς δίνει τή χάρη του» (Παροιμ. 3,34).Ο εγωϊσμός είναι τό εμπόδιο όλων τών αγαθών καί η αιτία όλων τών παραπτωμάτων. Γιά τή θεραπεία τού εγωϊσμού παραχωρεί o Θεός καί πέφτομε σέ άλλες μεγάλες αμαρτίες, πράγμα πού δέν θά επέτρεπε o πάνσοφος Γιατρός τών ψυχών μας, άν αυτός δέν ήταν η χειρότερη απ' όλες. Έτσι, όταν o βασιλιάς Δαβίδ καυχήθηκε - όπως δείχνουν τά λόγια του, «εγώ, βυθισμένος στά πλούσια υλικά αγαθά, είπα: «Δέν θά μετακινηθώ ποτέ από τούτη τήν ευτυχία»» (Ψαλμ. 29,7) - o Κύριος, γιά νά τόν θεραπεύσει, τόν άφησε κι' έπεσε σέ μοιχεία καί φόνο. Όπως καί o άγιος Πέτρος υπερηφανεύτηκε όταν o Χριστός είπε στούς αποστόλους ότι όλοι θά χάσουν τήν εμπιστοσύνη τους σ' Αυτόν καί θά διασκορπιστούν, κι' εκείνος μέ αυτοπεποίθηση βεβαίωσε: «Κι' άν όλοι χάσουν τήν εμπιστοσύνη τους σ' Εσένα, εγώ όμως όχι» (Μαρκ. 14,29). Γιά τήν έπαρσή του εκείνη, o Κύριος παρεχώρησε νά Τόν αρνηθεί τρείς φορές, κι' έτσι νά ταπεινωθεί, νά κλάψει καί νά μετανοήσει (Μαρκ. 14,66-72).Ο γέροντας και οι πόρνες

Πηγή: Γ. Πορφυρίου, "Βιος και Λόγοι" (εκδ Ι. Μονή Χρυσοπηγής Χανίων, σελ. 147).


Ο Γέροντας Πορφύριος χωρίς να το αντιληφθεί μπήκε σε οίκο ανοχής, όταν την εορτή των Θεοφανείων πήγαινε στα σπίτια για να τα αγιάσει. Έδωσε στις κοπέλες να ασπασθούν τον Τίμιο Σταυρό, τους μίλησε πολύ ζεστά, ανθρώπινα και απλά και στο τέλος παρατηρούμε και την έκφραση του Γέροντα Πορφυρίου, που κάνει λόγο για «ταλαιπωρημένη» «ψυχούλα τους».

Παλαιά συνηθίζαμε, κατά την εορτή των Θεοφανείων, ν' αγιάζομε τα σπίτια. Κάποια χρονιά επήγα κ' εγώ κι αγίαζα. Χτυπούσα τις πόρτες των διαμερισμάτων , μου ανοίγανε κι έμπαινα μέσα ψάλλοντας "Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε..." Οπως πήγαινα στην οδό Μαιζώνος, βλέπω μία σιδερένια πόρτα. Ανοίγω, μπαίνω μέσα στην αυλή, που ήταν γεμάτη από μανταρινιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, και προχωρώ στη σκάλα. Ηταν μία σκάλα εξωτερική, που ανέβαινε πάνω και κάτω είχε υπόγειο. Ανέβηκα τη σκάλα, χτυπάω την πόρτα και παρουσιάζεται μια κυρία. Αφού μου άνοιξε εγώ άρχιζα κατά τη συνήθεια μου το "Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε...". Με σταματάει απότομα. Εν τω μεταξύ με ακούσανε και δεξιά κι αριστερά στο διάδρομο βγαίνανε κοπέλες απ' τα δωμάτια. "Κατάλαβα, έπεσα σε οίκο ανοχής", είπα μέσα μου. Η γυναίκα μπήκε μπροστά μου να μ' εμποδίσει.

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Τα στιχηρά του εσπερινού της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου.
Ἦχος α'
Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς.

Ἦχος ὁ αὐτὸς
Φαρισαῖος κενοδοξίᾳ νικώμενος, καὶ Τελώνης τῇ μετανοίᾳ κλινόμενος, προσῆλθόν σοι τῷ μόνῳ Δεσπότῃ, ἀλλ' ὁ μὲν καυχησάμενος, ἐστερήθη τῶν ἀγαθῶν, ὁ δὲ μὴ φθεγξάμενος, ἠξιώθη τῶν δωρεῶν. Ἐν τούτοις τοῖς στεναγμοῖς, στήριξόν με Χριστὲ ὁ Θεὸς ὡς φιλάνθρωπος.
Δόξα... Ἦχος πλ. δ'
Παντοκράτορ Κύριε, οἶδα, πόσα δύνανται τὰ δάκρυα· Ἐζεκίαν γὰρ ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου ἀνήγαγον, τὴν ἁμαρτωλὸν ἐκ τῶν χρονίων πταισμάτων ἐρρύσαντο, τόν δὲ Τελώνην, ὑπὲρ τὸν Φαρισαῖον ἐδικαίωσαν, καὶ δέομαι, σὺν αὐτοῖς ἀριθμήσας, ἐλέησόν με.
Δόξα... Ἦχος πλ. α'
Βεβαρημένων τῶν ὀφθαλμῶν μου ἐκ τῶν ἀνομιῶν μου, οὐ δύναμαι ἀτενίσαι, καὶ ἰδεῖν τὸν αἰθέρα τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ δέξαι με ὡς τὸν Τελώνην, μετανοοῦντα Σωτήρ, καὶ ἐλέησόν


Ἦχος γ'
Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου τὸ διάφορον, ἐπιγνοῦσα, ψυχὴ μου· τοῦ μέν, μίσησον τὴν ὑπερήφανον φωνήν, τοῦ δέ, ζήλωσον τὴν εὐκατάνυκτον εὐχήν, καὶ βόησον, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με.
Ἦχος ὁ αὐτὸς
Τοῦ Φαρισαίου τὴν μεχάλαυχον φωνήν, πιστοὶ μισήσαντες, τοῦ δὲ Τελώνου τὴν εὐκατάνυκτον εὐχὴν ζηλώσαντες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονῶμεν, ἀλλ' ἑαυτοὺς ταπεινοῦντες, ἐν κατανύξει κράξωμεν· ὁ Θεὸς ἱλάσθητι, ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν.
Δόξα... Ἦχος πλ. δ'
Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτὸν κατέκρινας Κύριε, καὶ Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καὶ στεναγμοῖς ἱλασμὸν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας· οὐ γὰρ προσίεσαι, τοὺς μεγαλόφρονας λογισμούς, καὶ τὰς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς· διὸ καὶ ἡμεῖς σοὶ προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει τῷ παθόντι δι' ἡμᾶς· Παράσχου τὴν ἄφεσιν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.