Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Προσευχή για την αποκάλυψη πνευματικού - θεραπευτού«Κύριε, ο μη θέλων τον θάνατον του αμαρτωλού ως το επιστρέψαι και ζην αυτόν,
ο κατελθών δια τούτο επί της γης,
ίνα τους κειμένους και τεθανατωμένους υπό της αμαρτίας εξαναστήσης και σε κατιδείν αυτούς,
το φως το αληθινόν,
ως ιδείν ανθρώπω δυνατόν,
καταξιώσης, πέμψον μοι άνθρωπον γινώσκοντά σε,
ίνα ως σοι δουλεύσας αυτώ και πάση δυνάμει μου υποταγείς και το σον εν τω εκείνου θελήματι ποιήσας θέλημα,
ευαρεστήσω σοι τω μόνω Θεώ και καταξιωθώ σου καγώ της βασιλείας σου ο αμαρτωλός».


Αγίου Συμεών Νέου Θεολόγου
(S C 129, 186-188)

http://vasileiosblog.blogspot.com/2011/11/blog-post_23.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου