Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Αλλάζει γνώμη ο Θεός;            Γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι αναλλοίωτος και ούτε μετανιώνει για κάτι αλλάζοντας γνώμη. Όμως στην Αγ. Γραφή υπάρχουν περιπτώσεις που φαίνεται ν’ αλλάζει γνώμη. Τι συμβαίνει λοιπόν;
            Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αλλαγές είναι γνώρισμα του ανθρώπου και του υλικού κόσμου. Ο άνθρωπος αλλάζει, εξελίσσεται διορθώνεται, προοδεύει και μετανοεί για κάτι. Η συνεχής αλλαγή και μεταβολή είναι χαρακτηριστικό του γνώρισμα.

            Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο και με τον Θεό. Ο Θεός είναι αιώνιος και αναλλοίωτος. Δεν χάνει ποτέ ούτε προσθέτει τίποτε στην τελειότητα Του. Το θέλημα Του και οι αποφάσεις Του δεν αλλάζουν ποτέ. Η Αγ. Γραφή λέγει: « ουκ ένι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα». Δηλ. στο Θεό δεν υπάρχει καμία αλλοίωση, καμία αλλαγή, ούτε σκιά ούτε υπόνοια της πιο  μικρής μεταβολής. Και : «Έργα των χειρών σου εισίν οι ουρανοί, αύτοι απολούνται συ δε διαμένεις….».
    Ο Θεός λοιπόν είναι αναλλοίωτος, Γι’ αυτό και ό,τι υπόσχεται ή απειλεί ,θα το πραγματοποιήσει. Καμία δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει το Θεό από την πραγματοποίηση των επαγγελιών Του. Υποσχέθηκε την προστασία των δικαίων, την υπεράσπιση των αδικημένων, την αποκατάσταση  της δικαιοσύνης, τη σωτηρία για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Υποσχέθηκε τα αγαθά της Βασιλείας Του σε όσους τα επιδιώκουν. Όλες αυτές οι υποσχέσεις Του θα εκπληρωθούν. Ο Παύλος τονίζει το αμετάθετο της βουλής του Θεού.
           Όλα αυτά είναι αποδεκτά από τους πιστούς. Το ερώτημα όμως παραμένει: Δεν υπήρξαν περιπτώσεις που ο Θεός άλλαξε γνώμη και απόφαση; Πώς συμβιβάζεται αυτό;
            Πράγματι βλέπουμε στην Αγ. Γραφή πως υπήρξαν περιπτώσεις που ο Θεός άλλαξε γνώμη. Λ.χ. στην Νινευή έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ιωνά να κηρύξει την καταστροφή της πόλεως. Οι κάτοικοι όμως μετανοούν, αλλάζουν ζωή και ζητούν το έλεος του Θεού, και η καταστροφή, παρά την απειλή του Θεού, δεν γίνεται. Ο Ιωνάς στενοχωρείται που βγήκε ψεύτης και παραπονείται εναντίον του Θεού για την αλλαγή της γνώμης Του, γιατί φαίνεται σαν να είχε αλλάξει απόφαση ο Θεός.
            Το ερώτημα παραμένει και δείχνει ουσιαστικά πως οι άνθρωποι άλλαξαν γνώμη και ζωή. Γιατί ο Θεός θα κατέστρεφε τους Νινευίτες για τις αμαρτίες και την αμετανοησία τους; Γιατί μετά δεν τους κατέστρεψε; Διότι μετανόησαν και άλλαξαν ζωή. Δηλ. η δικαιοσύνη του Θεού που επέβαλε πρώτα τον αφανισμό τους, η ίδια η δικαιοσύνη και ευσπλαχνία επέβαλε τη συγχώρησή τους, επειδή οι ίδιοι άλλαξαν γνώμη και ζωή. Συνεπώς ς δεν άλλαξε ο Θεός,. Οι άνθρωποι άλλαξαν.
       Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις στην Αγ. Γραφή που παρουσιάζεται ο Θεός να μεταμελείται, να οργίζεται κ.λ.π. πρόκειται για ανθρωποπαθείς εκφράσεις, για να καταλάβουμε κάποιες ενέργειες του Θεού. Πάντως ο Θεός « ουχ άνθρωπος έστι του μετανοήσαι»», «αρνήσασθαι εαυτόν ου δύναται». Ο Θεός είναι αναλλοίωτος, ενώ οι άνθρωποι μεταβαλλόμενοι. Τουλάχιστον η δική μας αλλαγή να είναι προς το τελειότερο και εκεί πρέπει να στρέφεται ο πνευματικός μας αγώνας.

(Γ. Μελέτη, « ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ»)
 http://agiabarbarapatras.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου