Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Για τον συκοφάντη

Ο συκοφάντης είναι χειρότερος του κλέπτου και του δολοφόνου, διότι ο κλέπτης κλέπτει υλικά πράγματα, ο δολοφόνος σκοτώνει μόνον το σώμα, αλλά ο συκοφάντης σκοτώνει και την τιμή και την υπόληψι, τα οποία είναι πιο ανώτερα από κάθε υλικό αγαθό.
Η συκοφαντία είναι η δύναμι των δειλών και η εκδίκησις των ανάνδρων.
Η συκοφαντία πολεμείται με την περιφρόνησι και αδιαφορία από μέρους του συκοφαντημένου.
Η συκοφαντία, μας λέγει ο Αββάς Ισαάκ, δεν κολλά στην τιμιότητα.
Για την φιλοδοξία
Με τον ξηρό λάκκο μοιάζει η φιλόδοξος ψυχή, διδάσκει ο ασκητής Ευάγριος.
Εκείνος που επιζητεί δόξα, είναι άδειος κάθε εσωτερικής αρετής, μας βεβαιώνει ο ιερός Χρυσόστομος. και μας προτρέπει, να φροντίζουμε πάντοτε της αιωνίου δόξης, διότι η τωρινή ψεύδεται κάθε μέρα.
Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει. Ο κενόδοξος εξαπατά τον εαυτόν του, διότι νομίζοντας ότι είναι κάτι, χωρίς να είναι τίποτε, υπερηφανεύεται από την κούφια γνώμη του.
Είναι κούφια η κενοδοξία, μας πληροφορεί ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όχι για το ότι αγαπά την δόξα κάποιος, αλλά για το ότι δεν αγαπά την από Θεού δόξα.
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Εξαμηνιαία έκδοσις πνευματικής οικοδομής
Τεύχος 76. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999.


http://oparadeisos.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου