Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Βυζ. Ύμνοι Τριωδίου - Μεγάλης Εβδομάδος χορός Άρχ. Λαμπαδ. της Μ.Χ.Ε Ελευθέριου Γεωργιάδου.

1. Προ εξ' ημερών του Πάσχα. 2. Ερχόμενος ο Κύριος. 3. Βουλευτήριον Σωτήρ. 4. Κύριε αναβαίνοντός Σου εν τω Σταυρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου