Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Ο Άγ. Κοσμάς ο Αιτωλός μιλά για το γάμο

Ισότητα άνδρα και γυναίκας 

Όταν έκανε ο Θεός τον άνδρα, γυναίκα εις τον κόσμο δεν ήταν. Έβγαλε ο πανάγαθος Θεός μίαν πλευρά από τον άνδρα και έκανε μίαν γυναίκα… Ίση την έκανε ο Θεός την γυναίκα με τον άνδρα, όχι κατώτερη. 

Έτσι και εσύ, Χριστιανέ, πρέπει να την χαίρεσαι την γυναίκα σου και να την αγαπάς σαν σύντροφό σου και να μην την στοχάζεσαι σαν σκλάβα σου. Διότι και αύτη πλάσμα Θεού είναι σαν και εσύ. Τον Θεόν Πατέρα τον λέγεις και εσύ, Πατέρα τον λέγει και αυτή. Μίαν πίστη έχετε και οι δύο, ένα Βάπτισμα, ένα Ευαγγέλιο, μίαν αγία Κοινωνία, έναν Παράδεισο έχετε να απολαύσετε. Δεν την έχει ο Θεός κατώτερη από εσένα, διά τούτο δεν την έκανε από τα ποδάρια, διά να μη την καταφρονεί ο άνδρας, αλλ’ ούτε πάλιν την έκανε από το κεφάλι, διά να μην καταφρονεί αυτή τον άνδρα, αλλά την έκανε από την πλευρά, δηλαδή από την μέση, διά να την έχει σύντροφό του και της εμφύσησε και ιδίαν ψυχή, σαν και του άνδρα, και ύστερα ονόμασε τον άνδρα Αδάμ και την γυναίκα Εύα. 


 

Ο ευλογημένος γάμος 

Να χαίρεστε και να ευφραίνεστε χιλιάδες φορές οι παντρεμένες τίμια. Εις τα πολλά καλά, που σας χάρισε ο πανάγαθος Θεός, σας χάρισε και ευλογημένο γάμο. Να κλαίετε διά τους ασεβείς και απίστους· ανάμεσα εις τα πολλά κακά που έχουν, έχουν και καταφρονεμένο γάμο. 

Άκουσε, παιδί μου, όταν θέλεις να υπανδρευθείς, να ζητήσεις πρώτον γυναίκα να μην είναι από συγγένεια σου, όπου το εμποδίζει ο Νόμος της Εκκλησίας· δεύτερον να έχει τον φόβο του Θεού εις την ψυχή της· και τρίτον να είναι στολισμένη με την εντροπή. Επήρες γυναίκα πτωχή; Επήρες σκλάβα. Επήρες γυναίκα πλούσια; Έγινες εσύ σκλάβος, επήρες ραβδί της κεφαλής σου. 

Πρώτον να εξομολογείστε και να στεφανώνεστε εις την Εκκλησία. 

 Και ερωτά ο παπάς τον γαμπρό: Θέλεις, Ιωάννη, την Μαρία διά γυναίκα σου; Αν ίσως και ειπεί: Την θέλω, του δίνει την λαμπάδα, ομοίως ρωτά και την νύμφη: Θέλεις εσύ, Μαρία, τον Ιωάννη διά άνδρα; Αν ίσως και τον θέλει, δεν ομιλεί, μόνον σκύφτει την κεφαλήν της. Ει δε και δεν τον θέλει και είναι χωρίς το θέλημά της, φωνάζει: Δεν τον θέλω. Και όταν ειπεί πως δεν τον θέλει, ο παπάς να μη βάλει χέρι να τους στεφανώσει, γιατί κολάζονται. Αν είναι με το θέλημα και των δύο, ε, τότε να τους στεφανώσει, και έπειτα από το στεφάνωμα να τους μεταλαμβάνει τα Άχραντα Μυστήρια, και αν ίσως και έχουν κανένα εμπόδιο, ας τους κοινωνήσει το κοινό ποτήριο. Ύστερα τους παίρνουν ψάλλοντας και πηγαίνοντας εις το σπίτι κάνει δέηση ο παπάς, ευλογεί την τράπεζα και φεύγει. 

 Και σαν περάσουν τρεις ήμερες, τότε να σμίγετε το ανδρόγυνο και να φυλάγεστε τις Κυριακές, Εορτές, με ευγένεια σαν Χριστιανοί. Δεν έδωσε ο Θεός την γυναίκα διά πορνεία, αλλά για παιδιά. Και εσύ ο άνδρας να φεύγεις την ξένη γυναίκα, καθώς φεύγεις το φίδι. Και όχι μόνον την ξένη γυναίκα, αλλά είναι καιρός να φεύγεις και την δικήν σου. Έτυχε η γυναίκα σου και έχει συνήθεια ή εγγαστρώθη, πρέπει να φυλάγεσαι. Ή γέννησε και δεν εσαράντισε, δεν εκαθαρίστηκε. Και εάν θέλεις να σμίξεις με την γυναίκα σου, πάρε παράδειγμα· ρώτησε τον γεωργό να ίδεις πόσες φορές σπέρνει το χωράφι: τον χρόνο μίαν φοράν και το αφήνει ως όπου γίνεται και τότες το θερίζει και υστέρα πάλιν σαν θέλει το ματασπέρνει. Ομοίως και εσύ, αδελφέ μου, έσμιξες με την γυναίκα σου, εγγαστρώθηκε; Αναχώρησε «ως ότου να γέννησει, να σαραντίσει, να καθαριστεί και τότες σπέρνεις και άλλο. Και κάμε σαράντα, πενήντα παιδιά. 

Ήθελα να σας ειπώ έναν λόγο, μα είναι αισχρός κομμάτι και θέλετε να με κατηγορήσετε. Δεν βλέπετε τα ζώα όπου σμίγουν έως να εγγαστρωθεί το θηλυκό και σαν γεννήσει, τότε ματασμίγουν; Και εμείς οι άνθρωποι δεν το ντρεπόμαστε να είμαστε χειρότεροι και από τα ζώα; Μα πάλιν δεν ημπορείς να το κάνεις αυτό, σου πέφτει βαρύ; Κάνε άλλο· ταπεινώσου και ειπέ πως είσαι ανάξιος, αμαρτωλός και χειρότερος από τα ζώα, κατηγόρησε του λόγου σου και έτσι ημπορεί να σε σπλαχνισθεί ο Θεός, να σε σώσει. Αμή να κάνεις την αμαρτία, να καυχάσαι, να λέγεις πως είσαι και άγιος, γίνεται τούτο να είναι; 

Τότε ευλογεί ο Θεός τον άνδρα και τη γυναίκα και τα παιδιά σας και δεν σας κολλά κανένα πράγμα μήτε μποδέματα, μήτε γητεύματα, μήτε κανένα κακό. Έτσι περνάτε και εδώ καλά και πηγαίνετε και εις τον Παράδεισο να χαίρεστε πάντοτε. Και πλέον εξουσία δεν έχετε να χωρίζεσθε και μόνον ο θάνατος και η πορνεία σας χωρίζει…

https://www.pemptousia.gr/2015/03/o-ag-kosmas-o-etolos-mila-gia-to-gamo/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου