Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Νεκρώσιμος Εξόδιος Ακολουθία Χαρίλαος Ταλιαδώρος

Νεκρώσιμος – Εξόδιος Ακολουθία « Πάντα ματαιότης Τα Ανθρώπινα» Με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγίας Σοφίας Χαρίλαο Ταλιαδώρο οφφικιάλιο της Μ.Χ.Ε 

Μελοποίησις – Ερμηνεία : ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

  

Περιεχόμενα: 

1. Άμωμος (3 στάσεις) 2. Νεκρώσιμα Ευλογητάρια 3. Μετά των Αγίων 4. Όλα τα νεκρώσιμα Ιδιόμελα 5. Μακαρισμοί 6. Μακαρία η οδός 7. Ευαγγέλιο – Απόστολος 8. Δεύτε Τελευταίον ασπασμόν (Αργόν μέλος) 9. Δεύτε Τελευταίον ασπασμόν (σύντομο) 10. Μετά Πνευμάτων κ.λ.π 11. Αιωνία η μνήμη σε διάφορους ήχους 12. Κοινωνικό: Μακάριοι ους εξελέξω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου