Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις, Πέτρου Πελοποννησίου, Μέγας Αρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος

Ποίημα Αγ. Κασσιανής μοναχής Μέλος Πέτρου Πελοπονησίου, λαμπαδαρίου της ΜτΧΕ Ψάλλει ο Μέγας Αρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου