Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκταιΤὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα· οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄρρηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως.


Ακούστε το τροπάριο "Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται" των αίνων της Κυριακής της Τυρινής από την Βυζαντινή Πατριαρχική Χορωδία του Παύλου Φορτωμά.
Για να ακούσετε τον ύμνο πατήστε εδώ: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου