Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου