Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012

Δοξαστικο του εσπερινού της Κυριακής του Ασώτου

Ακούστε το δοξαστικο του εσπερινού της Κυριακής του Ασώτου από την Βυζαντινή Πατριαρχική Χορωδία Παύλου Φορτωμά

Ώ πόσων αγαθών by Evodias osmin

Δόξα... Ἦχος β'
Ὢ πόσων ἀγαθῶν, ὁ ἄθλιος ἐμαυτὸν ἐστέρησα! ὢ ποίας βασιλείας ἐξέπεσα ὁ ταλαίπωρος ἐγώ! τὸν πλοῦτον ἠνάλωσα, ὅν περ ἔλαβον, τὴν ἐντολὴν παρέβην. Οἴμοι τάλαινα ψυχὴ! τῷ πυρὶ τῷ αἰωνίῳ λοιπὸν καταδικάζεσαι· διὸ πρὸ τέλους βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ. Ὡς τὸν Ἄσωτον δέξαι με υἱόν, ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου